(1)
Kolesnyk, V.; Orlyk, V.; Zhaivoronok, V. THERMODYNAMIC EVALUATION OF THE USING OF CARBONATE SORBENTS IN DRY METHODS OF FLUE GAS DESULPHURIZATION. ETARS 2018, 29-34.