TEST OF THE BOILER OF SEFAKO AT COMBUSTION OF BIOFUEL

  • Yo.S. Mysak Lviv Polytechnic National University, Lviv
  • M.P. Kuzyk Lviv Polytechnic National University, Lviv
  • M.F. Zayats Lviv Polytechnic National University, Lviv
Keywords: fire chamber, fire chamber lattice, wood spill, mix of wood spill and peat, excess air coefficient, nitrogen oxides, boiler efficiency

Abstract

Considering an ecological situation which is today, a boiler of BP5-CEX-22-64-485 of SEFAKO with heating BioGrate is economic and ecologically effective element of the energy block. He provides nominal parameters of temperature and pressure of superheated steam in a steam-generating circuit path, admissible with norms concentration of aggressive gases at the exit from boiler in the range of loadings from 40 to 100 % nominal at combustion of biofuel. Bibl. 6, Fig. 5.

Author Biographies

Yo.S. Mysak, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Doctor of Technical Sciences, Professor

M.P. Kuzyk, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Candidate of Physical and Mathematical Sciences

References

Оmеlijanovski P., Mysak Yo.S. Teplova energetyka. Novi vyklyky chasu, Lviv : Ukrainski technologij, 2009, 690 p. (Ukr.)

Ispolzovanie biomasy dla ustojchivogo lokalnogo elektrosnabgenia. Nauchnye i prakticheskie aspekty, Mezhdunarodnyj seminar, Sankt-Peterburg., 17–18 nojаbria 2008, SPb, 2008. (Rus.)

Spravochnik potrebitelia biotopliva, Ed. V.Varesa, Tallin, 2005, 183 p. (Rus.)

Teplovye ispytania kotla ВР5-CEX-22-64-485 st. №4 Pruganskoj TETS pri szhiganii drevesnoj shchepy i smesi shchepy s frezernym torfom v sootnochenii 60/40 sootvetstvenno (Technisceskij otchet)/ V.U.Pilat, ОАО «LvovORGRES». — Lvov, 2011. Inv. № 18450. (Rus.)

Mysak Yo.S., Klub M.V., Kuzyk M.P., Zayats M.F. Doslidzhennia ekolohichnykh aspektiv spaliuvannia biopalyva v palyvniakh BioGrate, Visnyk Inzhenernoi Akademii Ukrainy, 2016, Iss. 2, pp. 166–170. (Ukr.)

Mysak Yo.S., Klub M.V., Kuzyk M.P., Zayats M.F. Doslidzhennia koroziinykh protsesiv pid chas spaliuvannia biopalyva v palyvniakh kotliv typu BioGrate, Visnyk Inzhenernoi Akademii Ukrainy, 2016, Iss. 4, pp. 268–272. (Ukr.)

Published
2017-12-20
How to Cite
Mysak, Y., Kuzyk, M., & Zayats, M. (2017). TEST OF THE BOILER OF SEFAKO AT COMBUSTION OF BIOFUEL. Energy Technologies & Resource Saving, (4), 8-13. https://doi.org/10.33070/etars.4.2017.02