THE ROLE OF ELECTRICAL ACTIVATION OF MOLECULES REAGENTS COMBUSTION REACTION IN THE ENERGY EFFICIENCY OF FUEL COMBUSTION INSTALLATIONS WITH A PROPANE-BUTANE MIXTURE AND NATURAL GAS

  • B.M. Kovalyshyn National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Keywords: fuel, energy efficiency, electrical field, high voltage, activation, polarization

Abstract

The state energy efficiency problems of fuel installations on hydrocarbons where analyzed. Shown connection energy fuel systems on hydrocarbon fuels with electrical activation and polarized molecules reagents in the field of pulsed high voltage. The results of experimental studies on the use of molecules reagents electrical activation of combustion reaction at burning propane-butane mixture and natural gas in the air. The obtained experimental results prove the effectiveness of electrical activation of molecules reagent of the combustion to improve fuel systems efficiency for hydrocarbon carriers. With us was formulated the concept of energy efficiency ricing of fuel plants, which is to increase energy efficiency by increasing the heat output of fuel combusted in the compensation of thermal energy that is spent on thermical activation molecules reagents combustion reaction, energy from other energy factors. Bibl. 11, Fig. 4.

Author Biography

B.M. Kovalyshyn, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Candidate of Technical Sciences

References

Hukov Ya.S. Vykorystannya vidnovlyuvanyh dzherel enerhiyi v sil"s"komu hospodarstvi (Naukova dopovid"), Glevakha : Nacіonal’nij naukovij centr «Іnstitut mehanіzacії ta elektrifіkacії sіl’s’kogo gospodarstva», 2005, 24 p. (Ukr.)

Prahovnyk A.V., Rozen V.P., Razumovskyj O.V., Enerhetychnyj menedzhment, Kiev : Notna fabrika, 1999, 184 p. (Ukr.)

Matvyeyeva O.L., Aliyeva O.R., Mozhlyvist’ zastosuvannya sylovyx poliv dlya intensyfikaciyi biodehradaciyi naftoproduktiv, Problemy ekologichnoyi biotechnologiyi, 2014, (2).

[Spalyuvannya tradytsiynykh enerhonosiyiv]. — https://www.gov.uk/government/publications

Fyzycheskaya hymyya, Ed. K.S.Krasnov, Moscow : Vysshaya shkola, 2001, Iss. 1, 512 p.; Iss. 2, 319 p.

Kovalyshyn B.M. Pidvyshhennya enerhoefektyvnosti palyvnyx ustanovok cherez aktyvaciyu molekulreahentiv reakciyi horinnya, Naukovi visti NTUU «KPI», 2011 (1), pp.136–139. (Ukr.)

Kovalyshyn B.M. Zastosuvannya elektrychnoho polya vysokoyi napruzhenosti dlya aktyvaciyi molekul- reahentiv reakciyi horinnya, Mexanizaciya ta elektryfikaciya sil’s’koho hospodarstva, Mizhvidomchyj tematychnyj naukovyj zbirnyk Nacіonal’nogo naukovogo centru «Іnstitut mehanіzacії ta elektrifіkacії sіl’s’kogo gospodarstva» 2012, Iss. 96, pp. 481–490. (Ukr.)

GOST 30319.2-96. Haz pryrodnyj. Metody rascheta fyzycheskyh svojstv. Opredelenye koeffycyenta szhymaemosty, Vveden 01.01.96.

Ejrinh H., Lyn S.H., Lyn S.M. Osnovy hymycheskoj kynetyky, Moscow : Myr, 1983, 528 p.(Rus.)

Mala hirnycha encyklopediya, Ed. V.S.Biletsky, Donetsk : Donbas, 2004, 1, 640 p. (Ukr.)

Kovalyshyn B.M. Obhruntuvannya koncepciyi pidvyshhennya efektyvnosti palyvnyx ustanovok, Energetyka ta elektryfikaciya, 2015, (10), pp. 12–19. (Ukr.)

Published
2017-03-20
How to Cite
Kovalyshyn, B. (2017). THE ROLE OF ELECTRICAL ACTIVATION OF MOLECULES REAGENTS COMBUSTION REACTION IN THE ENERGY EFFICIENCY OF FUEL COMBUSTION INSTALLATIONS WITH A PROPANE-BUTANE MIXTURE AND NATURAL GAS. Energy Technologies & Resource Saving, (3), 19-24. https://doi.org/10.33070/etars.3.2017.02
Section
Energy saving technologies