FEATURES OF THE USE OF REFINERY GASES FOR HEATING FURNACES AND BOILERS

  • V.S. Pikashov The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
  • V.A. Velikodny The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Keywords: refinery gases, combustion technology, burners

Abstract

Described experience of using refinery gases based on the research and development done by members of the Gas Institute of NAS of Ukraine, as well as other authors at oil refineries. The composition of such gases includes hydrocarbons of the paraffin СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10, etc., the unsaturated hydrocarbons С2Н4, С3Н6, С4Н8 and others, in addition they contain a considerable amount of H2 and of small quantities of H2S. Shows the fundamental shortcomings of the designs of gas-burning devices intended for operation on natural gas and propane-butane mixture, used for combustion of refinery gases. This is caused by the high content of hydrogen in these gases, which has higher speed of flame propagation, and hydrogen sulfide, decomposing at relatively low temperatures. Are considered peculiarities of application of refining gases, the developed technology of combustion in furnaces and boilers, as well as the design of burners. Also are considered some safety measures when burning gases of oil refining, which differ from these when using natural gas. Bibl. 21, Fig. 2, Tab. 2.

Author Biographies

V.S. Pikashov, The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Candidate of Technical Sciences

V.A. Velikodny, The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Candidate of Technical Sciences

References

Agabekov V.E., Kosyakov V.K. Neft i Gas. Tekhnologii i produkty pererabotki [Oil and Gas. Technologies and products of processing], Minsk : Belorusskaya Nauka, 2011, 459 p. (Rus).

Glinkov M.A. Osnovy obshchey teorii pechey [Basics of the general theory of furnaces], Moscow : Metallurgizdat, 1962, 576 p. (Rus).

Pikashov V.S., Petishkin S.A., Erinov A.E. Eksperimental’nyye issledovaniya trekh rezhimov slozhnogo teploobmena v plamennoy pechi [Experimental studies of three modes of complex heat exchange in a flame furnaces]. In: [Processes of directional heat exchange], Kiev : Naukova Dumka, 1979, p.142–145. (Rus).

Ivanov Yu.V. Osnovy rascheta i proyektirovaniya gazovikh gorelok [Basics of calculating and designing gas burners], Moscow : Gostoptekhizdat, 1963, 360 p. (Rus).

Pat. 2013690 RF, MKI C 15 F 23 C 1/08. Sposob sovmestnogo szhiganiya zhidkogo i gazoobraznogo topliva [A method for co-incineration of liquid and gaseous fuels], V.S.Pikashov, V.A.Velikodny, V.M.Dmitriev, N.I.Sulgik, V.V.Trocenko, K.P. Kuzmenkov, R.A.Chekhovsky, P.N.Timoschenko. Publ. 30.05.94, Bul. 1 (Rus). 6. Pat. 871 Ukr., MKI UA871 C1 F 23 C 1/08. Sposib sumisnogo spaluvaniya ridkogo ta gasopodibnogo paliva [Co-firing method of liquid and gaseous fuels], V.S.Pikashov, V.O.Velikodny, V.M. Dmytrіev, N.I. Sulgik, V.V.Trocenko, K.P.Kuzmenkov, R.A.Chekhovsky, P.N.Timoschenko. Publ. 15.01.93, Bul.2. (Ukr).

Pat. 49701 Ukr., MPK (2009) F 23 D 17/00. Dutt’oviy pal’nik dlya spalyuvannya gazovogo ta rнdkogo paliva [Blowing torch for burning of liquid and gaseous fuel], V.S.Pikashov, V.O. Velikodny. Pub. 11.05.2010, Bul. 9. (Ukr).

Velikodny V.A., Pikashov V.S. Stadiynoye szhiganiye gazovogo i zhidkogo topliva v trubchatikh pechakh neftepererabytyvayushchikh proizvodstv [Stage combustion of gas and liquid fuels in tube furnaces of oil refineries], Promyshlennaya teplotekhnika [Industrial Heat Ingineering], 2014, (2), pp. 29–38. (Rus).

Sigal I.Ya. Zashchita vozdushnogo basseyna pri szhiganii topliva [Air protection at fuel combustion], Leningrad : Nedra, 1988, 312 p. (Rus).

Velikodny V.A., Pikashov V.S. Tekhnologiya utilizatsii fenol’noy vody [The technology of utilization of phenolic water], Energotehnologii i resursosberezhenie [Energy Technology and Resource Saving], 2010, (2), pp. 67–69. (Rus).

Pat. 94113 Ukr., MPK (2014) F 23 D 11/12, Pal’nik [Burner], V.O.Velikodny, V.S.Pikashov, L.M.Trotsenko, T.V.Vinogradova, S.V.Pravilo. Pub. 10.27.2014, Bul. 20. (Ukr).

Gorislavets S.P., Nevsky A.S., Pikashov V.S. K metodike rascheta kosvennogo napravlennogo radiatsionnogo teploobmena v pechakh s chasheobraznymi gorelkami [To the calculation procedure indirect directional radiative heat exchange in furnaces with a cup-shaped burners]. In: [Processes of directional heat exchange], Kiev : Naukova Dumka, 1979, pp. 69–79. (Rus).

Staskevich N.A., Severinets G.N., Vigdorchik D.Ya. Spravochnik po gazossnabzheniyu i ispol’zovaniyu gaza [Handbook of gas supply and use of gas], Leningrad : Nedra, 1991, 762 p. (Rus).

A.s. 954709 SU, MKI3, F 23 D 13/12. Radiatsionnaya gorelka [Radiation burner], S.P.Gorislavets, P.N.Timoshchenko, K.Ye. Makhorin, Yu.I.Gogluvaty. Pub. 30.08.82, Bul. 32. (Ukr).

Pat. 536 Ukr., MKI UA536 C1 F 23 D 14/12. Gazoviy radiatsiyniy pal’nik [Gas radial burner], V.M.Dmitryev, V.S.Pikashov, V.O.Velikodny, R.A.Chekhovsky, K.P.Kuzmenkov, P.N.Timoschenko, V.V.Veselov. Pub. 15.12.93, Bul. 2. (Ukr).

Pat. 46627 Ukr., MPK (2009) F 23 D 14/02. Inzhektsiyniy ploskopolum’yaniy difuziyniy pal’nik [Injection flat flame burner], V.S.Pikashov, V.O. Velikodny, V.M.Dmitryev, L.M.Trotsenko, Pub. 25.12.2009, Bul. 24. (Ukr).

Pikashov V.S., Velikodny V.A., Osievsky V.A. Eksperimental’noye issledovaniye kol’tsevogo inzhektora primenitel’no k gorelke s ploskim plamenem [Experimental investigation of the ring injector with reference to a flat flame burner], Energotehnologii i resursosberezhenie [Energy Technology and Resource Saving], 2010, (5), pp.76–80. (Rus).

Pikashov V.S., Velikodny V.A., Osievsky V.A. Szhiganiye gaza na ognevom stende inzhektsionnoy gorelkoy [Combustion of gas at the fire stand with an injection burner], Energotehnologii i resursosberezhenie [Energy Technology and Resource Saving], 2011, (1), pp.74–77. (Rus).

Pat 113136 Ukr., MPK (2017) F 23 D 14/02. Ploskopolumeneviy dutt’oviy pal’nik [Flat flame blast burner], V.S.Pikashov, V.O.Velikodny, V.V.Alekseenko, A.B.Sezonenko, L.M.Trotsenko, A.A.Vasechko, T.V.Vinogradova. Publ. 10.01.2017, Bul. 1. (Ukr).

Pikashov V.S., Yerinov A.Ye., Velikodny V.A., Gorislavets S.P., Timoshchenko P.N. Vliyaniye stepeni chernoty ogneuporov na effektivnost’ izlucheniya radiatsionnykh gorelok (The influence of the degree of blackness of refractories on the radiation efficiency of radiation burners)], Khimicheskaya tekhnologiya, 1982 (1), pp. 32–35. (Rus).

Velikodny V.A., Pikashov V.S. Vliyaniye radiatsionnykh kharakteristik poverkhnostey na teploobmen [Influence of radiation characteristics of surfaces on the heat transfer], Energotehnologii i resursosberezhenie [Energy Technology and Resource Saving], 2014 (1), pp. 63–69. (Rus).

Published
2017-03-20
How to Cite
Pikashov, V., & Velikodny, V. (2017). FEATURES OF THE USE OF REFINERY GASES FOR HEATING FURNACES AND BOILERS. Energy Technologies & Resource Saving, (2), 3-10. https://doi.org/10.33070/etars.2.2017.01